บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

160 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2278-0002, 0-2616-7671 - 2 แฟกซ์. 0-2278-2435
Email : [email protected] www.cig.co.th

ขาตั้งสำหรับจับโพล

รหัสสินค้า : SJR10
ยี่ห้อ : -
เว็บไซต์ :

- ใช้สำหรับจับ Pole ประกอบการทำงานสำรวจ - ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพดี คงทน แข็งแรง

- ทำจากอลูมิเนียม คุณภาพดี

- ความสูง 115 / 78 ซม.

- น้ำหนัก 1.5 kg

- เหมาะสำหรับใช้จับ Pole ขณะต้องการใช้งาน Prism pole โดยไม่มีผู้ช่วยถือ Pole