บริษัท ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

160 ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2278-0002, 0-2616-7671 - 2 แฟกซ์. 0-2278-2435
Email : [email protected] www.cig.co.th

LEICA TS02 (5")

รหัสสินค้า : TS02(5)
ยี่ห้อ : LEICA
เว็บไซต์ :

TS02 กล้องวัดมุมและวัดระยะทางได้ ? วัดระยะได้ 3,500 เมตร โดยใช้เป้า 1 ดวง ? Accuracy 5 ฟิลิปดา ? 2 หน้าจอแสดงผลพร้อมalphanumeric keyboard ? รุ่น Power สามารถวัดระยะโดยไม่ใช้เป้าได้ โดยวัดระยะได้ตั้งแต่ 30 - 400 เมตร(ขึ้นอยู่กับ option ที่เลือก) ? Battery ใช้งานได้นานถึง 20 ชั่วโมง ? ใช้ระบบ 4 แกน(Quadruple Axis) ในการวัดมุม

 

ระบบกล้องเล็ง
 • ระบบกล้องวัดมุมและเครื่องวัดระยะทางประกอบอยู่ในตัวเดียวกันและอยู่ในแกนเดียวกัน
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร
 • กำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
 • ขนาดความกว้างของภาพไม่น้อยกว่า 1 องศา 30 ลิปดาหรือ 26 เมตรที่ระยะ 1,000 เมตร
 • ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร
 • ตัวกล้องสามารถถอดจากฐานกล้องได้
 • กล้องส่องหัวหมุดเป็นระบบเลเซอร์ (Laser Plummet) มีความละเอียด +/- 1.5 มิลลิเมตร ที่ระยะความสูงกล้อง 1.5 เมตร และสามารถปรับความเข้มของเลเซอร์ได้
 
ระบบการวัดมุม
 • ระบบการวัดมุมเป็นระบบ Absolute Reading, Continuous หน่วยวัดเป็นองศา, ลิปดา, ฟิลิปดา และแสดงผลบนจอ Graphics LCD ความละเอียด 160 x 280 pixels
 • แสดงความละเอียดในการอ่านค่ามุมโดยตรง 1 ฟิลิปดา  
 • มีระบบชดเชยความลาดเอียง (compensator) แบบ Quadruple axis 
 • ความละเอียดถูกต้อง (Accuracy) 5 ฟิลิปดา
 • โครงสร้างกล้องสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้ ตามมาตรฐาน IP55 และสามารถกันฝุ่นได้ 95% non condensing
 
ระบบการวัดระยะทาง
 • ในสภาวะอากาศปกติซึ่งมีทัศนวิสัยมองเห็นได้ในระยะ 40 กิโลเมตร สามารถวัดระยะทางได้ไกลไม่น้อยกว่า 3,500 เมตร โดยใช้เป้า 1 ดวง  
 • แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร
 • ความเร็วในการวัดระยะทางแบบละเอียดไม่เกิน 2.4 วินาทีและความเร็วในการวัดระยะแบบ Tracking ไม่เกิน 0.15 วินาที
 • ความถูกต้องของการวัดระยะแบบละเอียดไม่เกิน ?(1.5mm + 2 ppm x D) 
 • สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิปกติถึง –20 ถึง + 50 องศาเซลเซียส
 
ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล
 • ป้อนค่าคงที่ของปริซึมได้ในช่วง + / - 999 มิลลิเมตร
 • ภายในตัวกล้องมีระบบบันทึกข้อมูลจากภาคสนามได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ข้อมูล และสามารถถ่ายข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านสายถ่ายข้อมูล  
 • มีโปรแกรม Survey ที่ช่วยในการทำงาน เช่น Setting out, Tie Distance, Area (Plan & Surface), Volume calculation, Remote Height, Reference Line and etc. 
 • คำนวณหาค่าระดับของกล้องได้จากการส่องวัดค่าหมุดที่ทราบค่าระดับความสูง (Height Transfer)
 
ระบบจ่ายพลังงาน
 • แบตเตอรี่เป็นแบบ Lithium-Ion ใช้กับเครื่องชาร์จเร็วได้ สามารถใช้งานได้นานประมาณ 20 ชั่วโมง สำหรับการรังวัดระยะทุก ๆ 30 วินาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • มีสัญลักษณ์แสดงความเข้มของพลังงาน  แสดงบนจอประมวลผล

 

อุปกรณ์มาตรฐาน
 • กล่องบรรจุกล้อง ทำด้วยวัสดุอย่างดี  1  กล่อง
 • ขาตั้งกล้อง  1  ชุด
 • แบตเตอรี่ Lithium-Ion ชนิดติดที่ตัวกล้อง  2  ชุด
 • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็วและสามารถชาร์จในรถได้  1  เครื่อง
 • เป้าชนิดวัดระยะทางได้ 3,500 เมตร พร้อมเป้าเล็งแท่นตั้ง กล่องบรรจุและขาตั้ง  1  ชุด
 • Pole ยาว 2 เมตร เลื่อนขึ้นลงได้พร้อมเป้าวัดระยะ  1  ชุด
 • เป้าปริซึมขนาดเล็กพร้อม โพลขาว-แดง ขนาดเล็ก  1  ชุด
 • สายถ่ายข้อมูล พร้อมโปรแกรมเพื่อใช้ในการถ่ายข้อมูลเข้าเครื่อง PC  1  เส้น
 • คู่มือภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ  1  เล่ม
 • รับประกันสินค้า  1  ปี