• รหัสสินค้า :
  Zipp 10 Pro
 • ยี่ห้อ :
  GEOMAX
 • รุ่น :
  Zipp 10 Pro
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  - เทคโนโลยีจาก Leica ประเทศ Switzerland - Quadruple-axis Compensator - จอแสดงผล ขนาดใหญ่ พร้อมปุ่มการทำงาน Alphanumeric และ 4 Function Key - ระบบปฏิบัติการ Window Embeded CE - วัดระยะโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนได้ 1.7 - 250 เมตร และ 3,000 เมตรโดยใช้เป้า 1 ดวง - โอนถ่ายข้อมูลโดยใช้ USB Memory Stick ได้

กล้องสำรวจแบบอิเล็คทรอนิคชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน (Reflectorless Total Station) ยี่ห้อ GeoMax รุ่น Zipp10PRO

                                      

1.  ระบบกล้องเล็ง

 • กำลังขยาย 30 เท่า 
 • ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา (26 เมตร ที่ระยะ 1 กิโลเมตร)
 • ระยะเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.7 เมตร
 • ตัวกล้องถอดจากฐานกล้องได้
 • Laser Plummet ค่าความถูกต้อง 1.5 มิลลิเมตร ที่ระยะ 1.5 เมตร

2.  ระบบการวัดมุม

 • ระบบวัดมุมแบบ Absolute, Continuous, Diametric แสดงผลบนจอ LCD ทั้งสองด้าน
 • ความละเอียด (Accuracy) 5 ฟิลิปดา
 • มีระบบ Compensator แบบ Quadruple axis 
 • โครงสร้างกล้อง ป้องกันละอองน้ำและฝุ่นได้  ตามมาตรฐาน IP54

3.  ระบบการวัดระยะทาง

 • วัดระยะทางได้ 1.7 ถึง 250 เมตร โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน    และในสภาวะอากาศปกติ วัดระยะทางได้ 3,000 เมตร โดยใช้เป้าสะท้อนแบบ 1 ดวง 
 • แสดงค่าการวัดได้ละเอียด 1 มิลลิเมตร (Precise mode)
 • ความถูกต้องของการวัดระยะโหมด ใช้เป้าสะท้อน เท่ากับ ±(2mm + 2ppm)  และโหมด Reflectorless เท่ากับ ±(3mm+2ppm)    

4.  ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล และการถ่ายทอดข้อมูล

 • ป้อนค่าคงที่ของปริซึมได้
 • ป้อนค่าอุณหภูมิ, ความดันบรรยากาศ และ PPM ได้
 • บันทึกข้อมูลจากภาคสนามได้ 64MB หรือ 20,000 จุด โดยตรงที่ตัวกล้อง  และรับส่งข้อมูลระหว่างกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านสายเคเบิ้ล USB และ USB memory stick
 • มีระบบปฏิบัติการ Windows แบบ Embedded CE   
 • มีโปรแกรม SURVEY ที่ช่วยในการทำงาน เช่น Area & Volume, REM, MLM, Set-out, Resection เป็นต้น

5.  ระบบจ่ายพลังงาน

 • แบตเตอรี่แบบ Li-Ion ใช้งานได้ต่อเนื่องนาน 9 ชั่วโมง
 1. กล่องบรรจุกล้อง          1  กล่อง
 2. ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม    1  ชุด
 3. แบตเตอรี่ Li-Ion          2  ชุด
 4. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็ว              1  เครื่อง
 5. เป้าชนิดวัดระยะได้ 3,000 เมตร กล่องบรรจุและขาตั้ง   1 ชุด
 6. Pole ยาว 2 เมตร เลื่อนขึ้นลงได้พร้อมเป้าวัดระยะ        1  ชุด
 7. USB Memory Stick พร้อมโปรแกรมโอนถ่ายข้อมูล     1  ชุด
 8. คู่มือภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ                         1  เล่ม
 9. รับประกัน                                                                                                                                                     1  ปี
Back Share Print