ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล ล้อวัดระยะ ล้อ digital ล้อดิจิตอล ล้อ USA
 • รหัสสินค้า :
  PLUS III
 • ยี่ห้อ :
  DIGIROLLER
 • รุ่น :
  PLUS iii
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  วัดระยะทางด้วยระบบดิจิตอล จาก USA
 1. เครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม  วัดระยะได้ 9,999,999 เมตร (7 ตำแหน่ง) และมีความละเอียดถูกต้องในการวัดระยะ 99.5%
 2. มีจอแสดงผลแบบ LCD  
 3. มีระบบให้แสงสว่างในกรณีทำงานในที่ที่มีแสงน้อย
 4. ตัวเครื่องพับเก็บได้  และมีขาตั้งยันพื้นขณะหยุดนิ่ง
 5. มีปุ่มการทำงานแบบ TrueTac™ ใช้งานได้สะดวกแม้ผู้ใช้งานจะสวมถุงมือขณะทำงาน
 6. เส้นรอบวงของวงล้อมีขนาด 12.5 นิ้ว
 7. คำนวณค่าพื้นที่, เส้นรอบรูป, และคำนวณวงกลมได้
 8. วัดระยะทางจริงจากผนังด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้ โดยมีระบบชดเชยรัศมีของวงล้อ
 9. เปลี่ยนหน่วยที่ใช้วัดเป็น เมตร, นิ้ว, ฟุต และเอเคอร์ได้
 10. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 9V
 1. ตัวล้อวัดระยะทาง
 2. กระเป๋าบรรจุ

 

Back Share Print