os-101 os101 topcon totalstation total station กล้องวัดมุมประมวลผลรวม กล้องโทเทิ่ล กล้องวัดระยะทาง กล้องวัดระยะไม่ใ
 • รหัสสินค้า :
  OS-101
 • ยี่ห้อ :
  TOPCON
 • รุ่น :
  OS-101
 • เว็บไซต์ :
 • รายละเอียดทั่วไป :
  - กล้องวัดระยะ Topcon แบบไม่ใช้เป้า OS-101 วัดระยะโดยไม่ใช้เป้า ได้ตั้งแต่ 1.3 - 500 เมตร - วัดระยะโดยใช้เป้า 1 ดวงได้ 4000 เมตร และใช้เป้า 3 ดวง วัดได้ 5,000 เมตร - ความละเอียดถูกต้อง 1 ฟิลิปดา, 2 หน้าจอแสดงผล - มีระบบติดตามตัวกล้อง, เช็คตำแหน่ง, ช่วงเวลาเปิดใช้งาน ได้ และสั่งเปิดปิดการทำงานผ่าน website ได้ - มี laser pointer สำหรับเล็งที่หมายขณะทำการรังวัดแบบไม่ใช้เป้าได้ โดยสามารถเปิดหรือปิด ลำแสงได้ - มี guide light ช่วยในการวางตำแหน่ง -แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 20 ชั่วโมง

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องวัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกัน และใช้แกนร่วมกัน (TOTALSTATION) ใช้วัดมุม ค่าพิกัดระยะทางได้ทันทีในสนาม ประกอบด้วยอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ระบบกล้องเล็งที่หมาย (TELESCOPESYSTEM)

1.1 เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องเล็ง (OBJECTIVEAPERTURE) มีขนาด 45 มิลลิเมตร มีกำลังขยาย 30 เท่า ให้ภาพหัวตั้ง
1.2 ให้มุมมองภาพกว้าง (FIELDOFVIEW) 1 องศา 30 ลิปดา
1.3 มีระยะชัดใกล้สุด 1.30 เมตร
1.4 มีระบบแสงสว่างภายใน  ปรับแสงสว่างได้ 5 ระดับ
1.5 มีลำแสงเลเซอร์  เพื่อเล็งที่หมาย  เปิดและปิดลำแสง ขณะทำการรังวัดระยะแบบไม่ต้องใช้ปริซึมได้
1.6 มีลำแสงไกด์ไลท์(Guide Light) ช่วยใน การวางตำแหน่ง (SETTING OUT)

2. ระบบการวัดมุม

2.1 การวัดมุมใช้ระบบ ABSOLUTEREADING
2.2 ค่ามุมราบและมุมดิ่งน้อยที่สุด ที่สามารถอ่านได้ (MINIMUMREADING) 1ฟิลิปดา
2.3 ความละเอียดถูกต้อง (ACCURACY) ของการวัดมุมราบและมุมดิ่ง 1ฟิลิปดา
2.4 ความไวของหลอดระดับแบบอิเลคทรอนิค 6 ลิปดา และระดับฟองกลมที่ฐานกล้อง 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
2.5 มีกล้องส่องหัวหมุดติดกับตัวกล้อง (PLUMMET) กำลังขยาย 3 เท่า และมีระยะโฟกัสภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร
2.6 COMPENSATOR เป็นแบบ DUAL-AXIS LIQUID TILT SENSORเพื่อปรับค่าความคลาดเคลื่อนขององศาราบและองศาดิ่งโดยอัตโนมัติโดยมีช่วงการทำงาน +/-6ลิปดา

3. ระบบการวัดระยะ (DISTANCEMEASUREMENT)

3.1 ในสภาวะอากาศปกติ ซึ่งมีทัศนวิสัยประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อวัดระยะโดยใช้
          -มินิปริซึม วัดระยะทางได้ตั้งแต่               1.3 ถึง 500 เมตร
          - ปริซึมชนิดดวงเดียว วัดระยะทางได้     4,000 เมตร
          - ปริซึมชนิดสามดวง วัดระยะทางได้       5,000 เมตร
          -  ไม่ใช้ปริซึม วัดระยะทางได้ตั้งแต่          0.3 ถึง 500 เมตร
3.2 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARDDEVIATION)ของการวัดระยะโดยใช้ปริซึม±(2mm+2ppm)m.s.e.  และการวัดระยะโดยไม่ใช้ปริซึม ±(3mm+2 ppm)m.s.e.
3.3 แสดงค่าผลการรังวัดได้ถึง 12 หลัก(Measurement display =12digit)และสามารถเลือกวัดระยะได้แบบละเอียดและแบบหยาบ
3.4 แสดงค่าการวัดระยะทางได้ทั้งระบบเมตริก และระบบอังกฤษ
3.5 ปรับแก้ค่าคงที่ของปริซึม (PRISMCONSTANTCORRECTION) ได้ตั้งแต่ -99 mm ถึง +99 mm
3.6 ปรับแก้ค่าหักเหของคลื่นในชั้นบรรยากาศ (ASMOSPHERICCORRECTION) โดยการป้อนค่าอุณหภูมิและความกดอากาศได้ตั้งแต่ -499 ppm ถึง +499 ppm
3.7 ใช้งานได้ดีใน  อุณหภูมิปกติถึง 50 องศาเซลเซียส
3.8 มีเสียงแสดงสัญญาณคลื่นแสงสะท้อนกลับ
3.9 เวลาในการวัดแบบละเอียด 1 มิลลิเมตรใช้เวลาไม่เกิน 0.9วินาท
 

4. ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล การถ่ายทอดข้อมูล และแบตเตอรี่

4.1 มี 2 หน้าจอแสดงผล
4.2 ตัวกล้องมีระบบติดตามตัวกล้อง สามารถตรวจเช็คตำแหน่ง,ช่วงเวลาเปิดใช้งาน,สั่งเปิดและปิดการทำงานของกล้อง และสถานะอื่นๆของกล้องผ่านทางเว็บไชต์ได้
4.3 มีหน่วยความจำภายในตัวกล้องสำหรับบันทึกข้อมูลการรังวัดในสนามได้ 500 MB                4.4 มีพอร์ตสำหรับการถ่ายเทข้อมูลตามมาตรฐานแบบ RS-232C
4.5 มีพอร์ตสำหรับ USB Flash Memory สำหรับถ่ายโอนข้อมูล
4.6 จอภาพเป็นแบบ TFT QVGA color LCD ขนาด 3.5 นิ้ว
4.7 ตัวกล้องสามารถป้องกันความชื้นและน้ำ (WATER PROTECTION) ในระดับIP65
4.8 มีปุ่มควบคุมการใช้งาน 24 ปุ่ม  ใส่ค่าตัวเลขและตัวอักษรได้
4.9 แบตเตอรี่ขนาดมาตรฐานสามารถทำงานได้ 20ชั่วโมง

5. ความสามารถพื้นฐาน

5.1 ใช้ระบบปฏิบัติการ Window Embedded CE 6.0 
5.2 มีฟังก์ชันการปรับแก้วงรอบภายในตัวกล้อง (Traverse Adjustment)
5.3 วัดความสูงของตำแหน่งที่ไม่สามารถวางปริซึมได้ (Remote Elevation Measurement)
5.4 วัดระยะระหว่างจุดที่มีสิ่งกีดขวางแนวเล็งได้ (MissingLine Measurement)
5.5 กำหนดทิศทางอ้างอิง โดยการป้อนใส่ค่าพิกัดของจุดอ้างอิง
5.6 มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อค้นหาจุดหรือกำหนดจุดในสนามได้ (Setting Out)
5.7 มีฟังก์ชันรังวัดเพื่อหาค่าพิกัดของจุดตั้งกล้อง (Resection)
5.8 ฟังก์ชันคำนวณหาจุดตัดระหว่างเส้น2เส้น (Intersection)
5.9 คำนวณพื้นที่ (Area Calculation) ได้
5.10 คำนวณรายละเอียดงานถนนบนตัวเครื่องได้โดยการนำเข้าข้อมูล(Road Alignment) เพื่อการทำงานรังวัดถนน
5.11 มีฟังก์ชันการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ โดยการกำหนดขอบเขตการรังวัด(Scanning)
5.12 มีฟังก์ชันตรวจสอบหมุด (Monitoring)

 

 

1. กล้องพร้อมอุปกรณ์บรรจุอยู่ในกล่องตามมาตรฐานผู้ผลิต       จำนวน 1 ชุด
2. แบตเตอรี่ Li-ion แบบประจุไฟใหม่ได้                                  จำนวน1 ชุด
3. เครื่องชาร์ตไฟชนิดชาร์ตเร็ว แบบDISCHARGE                  จำนวน 1 ชุด
4. ปริซึมชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเล็งแท่นตั้งมีช่องมองดิ่งและระดับฟองกลม   จำนวน  1 ชุด                ประกอบกับตัวแท่นตั้งปริซึม
5. ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียมเลื่อนสูงต่ำ                                  จำนวน 2 ชุด
6. USB Flash Memory ความจุขนาด 4GB                            จำนวน 1 อัน
7.  ปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงแบบมีตัวเลขกำกับยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร    จำนวน 1 ชุดพร้อมหลอดระดับน้ำฟองกลม 
8. โปรแกรมรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับตัวกล้อง            จำนวน 1 ชุด
 

Back Share Print