บริการตรวจเช็คฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คือ ?
กรณีที่ลูกค้าพบว่ากล้องของท่านมีอาการผิดปกติ ต้องการให้ช่างตรวจสอบ เราจะเปิดกล้องตรวจสอบอาการ แล้วแจ้งรายละเอียดให้ท่าน ทราบโดยไม่ได้คิดค่าบริการตรวจสอบ
แต่หากต้องการให้ซ่อม หรือ ปรับแก้(Calibration) จะคิดค่าบริการตามมาตรฐานราคาที่ CIG กำหนดซึ่งแยกตามประเภทและอาการ ของกล้อง ทั้งนี้ ราคามิตรภาพมากๆ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว (พร้อมทั้งทำความสะอาดเครื่องมือให้กับท่าน เป็นบริการมาตรฐานจาก CIG)
โดยเราจะเสนอราคาให้ท่านทราบและรอการตัดสินใจจากท่าน หากท่านไม่ต้องการซ่อมหรือ ปรับแก้ ทางช่างจะประกอบกล้องกลับคืน
ในสภาพเดิมที่กล้องมาถึง โดยไม่มีการทำให้กล้องเกิดความเสียหาย ไม่หลอกลวง ล้านเปอร์เซ็น
สามารถติดต่อเพื่อรับบริการได้ใน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
โทร. 0-2616-7671-2, 0-2278-0002
ฝ่ายขาย ต่อ 15-18
ฝ่ายซ่อมและบริการ ต่อ 22-23
หรือ ติดต่อ e-mail: [email protected]